Informačný a vzdelávací projekt Rozhoduj o Európe je kombináciou série interaktívnych seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu.

Projekt má dve nosné aktivity. Prvou je 16 regionálnych seminárov, z ktorých jeden sa konal dňa 11.3. v Brezne. Semináru sa zúčastnilo päť študentov 2.OA triedy (Soňa Vilhanová, Jakub Tešík, Michaela Sekerešová, Martina Môťovská a Silvia Remeselníková). Študenti si rozšírili znalosti o fungovaní a štruktúre EÚ a v druhej časti seminára si vyskúšali modelové zasadanie Rady EÚ. Mali možnosť sami si vyskúšať proces rozhodovania a schvaľovania sankcií EÚ voči Rusku. Aktívne prezentovali svoje vlastné názory a formou štruktúrovaného dialógu sa pokúšali riešiť aktuálne problémy EÚ.

Druhou aktivitou je päťdňová simulácia inštitúcií EÚ (15.-19. jún 2015) bude aplikovať metódu školy hrou. Výber účastníkov prebehne po zrealizovaní jednotlivých regionálnych seminárov v regiónoch. 40 vybraní účastníci budú počas piatich dní simulovať rokovanie tejto inštitúcie EÚ. Ich jednanie budú ovplyvňovať taktiež zástupcovia tlače a lobistov.