Stretnutie zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím v Detve. Hlavným bodom programu bola nová legislatíva v individuálnej integrácii a problémy v praxi s individuálnym začlenením