Banskobystrický samosprávny kraj Spojená škola
v Detve
esf

progeCAD logo

Zmena stránky školy

Od 1. 10. 2018 sa prestáva aktualizovať stránka školy www.sssdetva.edu.sk.

Novú stránku školy nájdete na www.ssdetva.proxia.sk

Celý článok

Oznam ISIC

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pre kompletne využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby ste mali preukaz platný na aktuálny školský rok.

Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

Celý článok
/A2018_2/dumbier2/20180921_113857.jpg

Výstup na Ďumbier

V rámci osláv 20-teho výročia Obchodnej akadémie v Detve sme zdolali ďalší vrchol - 2 043 m vysoký vrchol, najvyšší vrch Nízkych Tatier.
Celý článok
A2018_2/ambasador/1.jpg

Sme Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

V pondelok 17. septembra sme sa zúčastnili slávnostnej ceremónie udeľovania titulov Ambasádorské škola Európskeho parlamentu v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tento titul bol udelený štrnástim slovenským stredným školám, ktoré sa počas uplynulého školského roka úspešne zúčastnili druhého ročníka rovnomenného programu a splnili tak podmienky k získaniu titulu. LEN ŠTYROM ŠKOLÁM BOL UDELENÝ TITUL „VÝBORNÉ AMBASÁDORSKÉ ŠKOLY“ A NAŠA ŠKOLA BOLA MEDZI NIMI! AKO JEDINÁ ŠKOLA Z BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA!
Celý článok
A2018_2/dobroc/DSC_1140.JPG

Výlet do pralesa

Žiaci prvého a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa v rámci otváracej aktivity osláv 20.-teho výročia založenia Obchodnej akadémie v Detve vybrali do vzácnej prírodnej pamiatky Podpoľania – Dobročského pralesa.
Celý článok
A2018_2/logo20.jpg

Obchodná akadémia v Detve oslavuje 20 rokov!

V školskom roku 2018/2019 oslavuje Obchodná akadémia v Detve 20.-te výročie svojho založenia. S oslavami začíname už tento týždeň - piatkovými turistickými výstupmi na Ďumbier, Kaľamárku a do Dobročského pralesa
Celý článok

Obchodná verejná súťaž 4.9.2018

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
Celý článok
A2018_2/mix/ep.jpg

Víťazstvo v Ambasádorskej škole Európskeho parlamentu

V pondelok 17. septembra si pôjdeme do Bratislavy prevziať významné ocenenie - víťazstvo v súťaži Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. V tomto roku tento titul získali len štyri školy na Slovensku, z Banskobystrického samosprávneho kraja sme jediní. Za odmenu pocestujú naši žiaci do Európskeho parlamentu v Štrasburgu!
Celý článok
A2018_2/privitanie_prvakov/09D7A747-A9C5-40A3-AEF0-E1323C1D958B.jpg

Privítanie prvákov

Štvrtáci z Obchodnej akadémie privítali na pôde školy nových prvákov. Želáme veľa úspechov.
Celý článok
A2018_2/tetto/2C3959E0-B2BD-45B3-89A7-C6E564C3221C.jpg

Žiaci Obchodnej akadémie portvrzujú svoje kvality

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa stretli s konateľom firmy Tetto, s. r. o. Ing. Miklošom.
Celý článok

Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní

V rámci programu Erasmus+ sa Spojená škola Detva zapája do projektu KA202 „Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní“. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky.
Celý článok
A2018_2/mix/et.jpg

Na jar organizujeme mobility v Litve a Rumunsku

Spojená škola organizuje dvojročný projekt školských partnerstiev programu Erasmus+ „Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami“.
Celý článok

Žiačky Obchodnej akadémie s medzinárodným jazykovým certifikátom

Dve žiačky Obchodnej akadémie sa v jazykovej škole SPEAK uspeli v testovaní na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL.
Celý článok
A2018_2/mix/cf.jpg

Žiaci Obchodnej akadémie budú obchodovať už aj medzinárodne

Spolu s partnermi z Talianska, Španielska a Chorvátska budeme realizovať spoločný projekt cvičných firiem.
Celý článok
A2018_2/mix/brusel.jpg

Do Štrasburgu i do Bruselu

Na pozvanie slovenského europoslanca Eduarda Kukana vycestuje 8 zástupcov školy na jeseň do hlavného mesta Európskej únie – Bruselu.
Celý článok
A2018_2/mix/staze1.jpg

Odborné stáže v zahraničí

Aj v tomto školskom roku dostane takmer 30 žiakov Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy príležitosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí.
Celý článok

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 962 12 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. Detva, okres Detva, obec Detva.
Celý článok

Prehľad školského roka 2017/2018

Celý článok

SME NAJLEPŠIA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V KRAJI!

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=SO%C5%A0&k=6&l=0&u=&h=skore&ms=0

Celý článok

ISIC karta

Informácie pre žiakov k získaniu ISIC karty
Celý článok

Spojená škola na Instagrame

Naša škola má už aj vlastný Instagram. Sledujte nás na "spojenaskoladetva"
Celý článok

Naša škola má Youtube kanál

Naša škola zriadila svoj vlastný Youtube kanál. Sledujte nás a odoberajte nás na "Spojená škola Detva" :-)
Celý článok

Hodnotenie kvality stredných škôl 2017 - naša škola druhá najlepšia v kraji!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček kvality stredných škôl na Slovensku, ktorý prezentoval koncom decembra.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve sa umiestnila na druhom mieste spomedzi všetkých stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Naša škola dosiahla koeficient 7,4, čím si dlhodobo udržiavame hodnotenie škola s výbornými výsledkami žiakov. Sme jediná stredná škola v okrese s takýmito výsledkami. V celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl sa umiestnila na 15.mieste.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pedagogický zbor, účasť v súťažiach, nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie výsledky dosiahla naša škola v hodnotení maturitných skúšok (9,0 – 2. miesto v kraji a 15. miesto na Slovensku), mimoriadnych výsledkov (projekty a celoslovenské súťaže – 8,3) a v hodnotení inšpekciou (7,7). V hodnotení pridanej hodnoty sme dosiahli koeficient 8,6, vďaka ktorému nám patrí 3. miesto.

Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce a dôležitou motiváciou k jej pokračovaniu. Kompletné poradie možno nájsť na stránke http://skoly.ineko.sk/.

Celý článok

Spojená škola v Detve je 12. najlepšou strednou školou na Slovensku!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval v septembri rebríček kvality stredných škôl na Slovensku.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve dosiahla veľký úspech, keď sa umiestnila na 12. mieste spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku. Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Naša škola dosiahla koeficient 7,6, čo znamená, že sme v zmysle hodnotenia školou s výbornými výsledkami. Od hodnotenia „škola s vynikajúcimi výsledkami“ nás delia už len štyri desatiny, čo by nás určite vynieslo aj do prvej desiatky škôl na Slovensku.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pridaná hodnota nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie hodnotenie dosiahla naša škola v pridanej hodnote (9,4), hodnotení maturitných skúšok (9,0) a mimoriadnych výsledkoch školy (8,5).

Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce vedenia školy a všetkých jej zamestnancov. Škola účelne využíva dostupné grantové programy, ktoré ponúka Európska únia, Európska komisia, ministerstvá a ostatné organizácie. Vďaka týmto zdrojom môžeme inovovať školský vzdelávací program v súlade s potrebami zamestnávateľov a modernizovať vzdelávací proces zaujímavými a interaktívnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou s vysokým podielom informačných a komunikačných technológií. Škola má veľmi dobre  vypracovanú sieť medzinárodnej spolupráce, vďake ktorej môžu naši žiaci časť odborného vzdelávania absolvovať v zahraničí počas odborných stáží či iných mobilitných projektov. Partnerstvo so zahraničnými organizáciami zodpovednými za odborné vzdelávanie a prípravu umožňuje škole zavádzať do vzdelávania moderné prvky odbornej prípravy na externých pracoviskách. O našich absolventov je na trhu práce veľký záujem a často odchádzajú zo školy s maturitným vysvedčením a zároveň pracovnou zmluvou.

Veríme, že školský rok 2016/2017 bude ešte úspešnejší a všetci naši žiaci si nájdu u nás niečo, čo im pomôže v rozvoji odborných i osobných kompetencií.

Celý článok

Spojená škola v Detve sa zapája do duálneho vzdelávania

Naša škola sa v spolupráci so spoločnosťou Continental zapája do duálneho vzdelávania. Stane sa tak od školského roku 2016/2017 v študijnom odbore mechanik nastavovač.
Celý článok

Spojená škola v Detve je najlepšou strednou školou v kraji!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval v júli rebríček kvality stredných škôl na Slovensku, ktorý prezentoval začiatkom augusta.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve dosiahla veľký úspech, keď sa umiestnila na prvom mieste spomedzi všetkých stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Naša škola dosiahla koeficient 7,7, čo znamená, že sme v zmysle hodnotenia školou s výbornými výsledkami. Je to o šesť desatín lepšie ako v poslednom hodnotení, čím sme si upevnili vedúce postavenie v kraji. V celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl sa umiestnila na 12. mieste. Od hodnotenia „škola s vynikajúcimi výsledkami“ nás delia už len tri desatiny, čo by nás určite vynieslo aj do prvej desiatky škôl na Slovensku. Je to ambiciózny, ale pre nás motivujúci cieľ do tohto školského roka.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pedagogický zbor, účasť v súťažiach, nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie hodnotenie dosiahla naša škola v hodnotení maturitných skúšok (8,7), mimoriadnych výsledkoch školy (8,5) a výsledkoch inšpekcie (8,1).

Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce vedenia školy a všetkých jej zamestnancov. Škola účelne využíva dostupné grantové programy, ktoré ponúka Európska únia, Európska komisia, ministerstvá a ostatné organizácie. Vďaka týmto zdrojom môžeme inovovať školský vzdelávací program v súlade s potrebami zamestnávateľov a modernizovať vzdelávací proces zaujímavými a interaktívnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou s vysokým podielom informačných a komunikačných technológií. Škola má veľmi dobre  vypracovanú sieť medzinárodnej spolupráce, vďake ktorej môžu naši žiaci časť odborného vzdelávania absolvovať v zahraničí počas odborných stáží či iných mobilitných projektov. Partnerstvo so zahraničnými organizáciami zodpovednými za odborné vzdelávanie a prípravu umožňuje škole zavádzať do vzdelávania moderné prvky odbornej prípravy na externých pracoviskách. O našich absolventov je na trhu práce veľký záujem a často odchádzajú zo školy s maturitným vysvedčením a zároveň pracovnou zmluvou.

Veríme, že školský rok 2015/2016 bude ešte úspešnejší a všetci naši žiaci si nájdu u nás niečo, čo im pomôže v rozvoji odborných i osobných kompetencií.

Celý článok

Hodnotenie kvality stredných škôl – november 2014

Naša škola je najlepšou školou v kraji!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček kvality stredných škôl na Slovensku, ktorý prezentoval koncom júla.

Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve dosiahla historický úspech, keď sa umiestnila na prvom mieste spomedzi všetkých stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Toto poradie zahŕňalo tak stredné odborné školy ako aj gymnáziá. Naša škola dosiahla koeficient 7,1, čo je o dve desatiny lepšie ako v lete a z tretieho miesta sa posunula priamo na to najvyššie. V celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl sa umiestnila na 15.mieste.

Hodnotenie škôl bolo komplexné a zahŕňalo celé spektrum oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu: maturity, pedagogický zbor, účasť v súťažiach, nezamestnanosť absolventov, výsledky inšpekcie, prijímanie na vysoké školy, finančné zdroje a mimoriadne výsledky. Najlepšie výsledky dosiahla naša škola v hodnotení inšpekciou (8,1), v zamestnávaní absolventov a maturitných skúškach (7,8).

Sme hrdí na tieto výsledky, ktoré sú ocenením kvalitnej práce a dôležitou motiváciou k jej pokračovaniu. Kompletné poradie možno nájsť na stránke http://skoly.ineko.sk/.

Celý článok

Dotazník - Uplatňovanie absolventov stredných škôl na trhu práce

Milí absolventi, nájdite si chvíľku času na vyplnenie nasledovného dotazníka. Ďakujeme.

Dotazník nájdete tu

Celý článok

Sociálne štipendiá

Milí žiaci, tu nájdete bližšie informácie k systému vyplácania sociálnych štipendií.
Celý článok

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA pri SŠ Detva

Celý článok

Partnerstvo v odbornom vzdelávaní

Celý článok
facebook
LKW_WALTER
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web spoločnosti eSoft s.r.o.
1.3373